Triedy v školskom roku 2013 – 2014

Ježkovia: 5 až 6 ročné deti, triedne učiteľky: Eva Nagyová, Mária Šubínová
Kuriatka: 4 až 5 ročné deti, triedne učiteľky: Bc. Anna Hanulay, Alžbeta Ahmed
Lienky: 2,5 až 5 ročné deti, triedne učiteľky: Mgr. Jana Trvalcová, Jana Gašparíková
Mačiatka: 4 až 5 ročné deti, triedne učiteľky: Mgr. Zuzana Michaleková, Elena Ružeková (zastupuje Anna Bartošová)
Myšky: 3 až 4 ročné deti, triedne učiteľky: Ivona Čišková, Ľubica Foltýnová
Včielky: 3 až 4 ročné deti, triedne učiteľky: Mgr. Darina Sedláčková, Beáta Sucháňová
Veveričky: 5 až 6 ročné deti, triedne učiteľky: Mgr. Katarína Hovančíková-Majdišová, Miriam Ihnátová (rod. Lachkovičová)
Žabky: 5 až 6 ročné deti, triedne učiteľky: Mária Kovácsová, Marta Svobodová