Zoznam detí v triede MAČIATKA v školskom roku 2013 – 2014

Michal Axamit
Martin Beňo
Natália Bodišová
Matúš Buday
Jonathan Noam Burmad
Karolína Čačová
Timotej Dziad
Adam Fiala
Lukáš Galovič
Oliver Gunár
Veronika Hušťáková
Ela Lucia Kačalová
Alžbeta Lucia Kadurová
Aneta Kocábová
Erika Ligačová
Emma Mackovič
Richard Matura
Timotej Mikula
Viktória Molotová
Tatiana Ofúkaná
Dominik Ráček
Jasmína Slamková
Tamara Vagaiová

4 až 5 ročné deti
triedne učiteľky: Mgr. Zuzana Michaleková, Elena Ružeková (zastupuje Anna Bartošová)