Denný program v školskom roku 2020 – 2021

DENNÝ PROGRAM V ŠK. ROKU 2020/2021

 

Sprístupnenie budovy rodičom

 • 06:30 – 08:00 príchod dieťaťa do materskej školy
 • 11:45 – 13:10 cez obed
 • 14:45 – 17:00 odchod dieťaťa domov

Ak dieťa náhle ochorie, nepríde do materskej školy alebo mešká je potrebné do 08:00 zatelefonovať na 02/63826877, aby boli triedne učiteľky informované ako prvé a vedeli zabezpečiť prípadné odhlásenie dieťaťa zo stravy. V prípade neskorého príchodu do materskej školy bude vstup do budovy sprístupnený cez hlavný vchod (pri riaditeľni).

 

Ranný program

 • Hry a hravé činnosti
 • Edukačné aktivity
 • Metodicko – poradenská činnosť rodičom
 • Pohybové a relaxačné cvičenie
 • Osobná hygiena

Desiata

 • 08:10 – 08: 30 Žabky, Lienky, Myšky
 • 08:35 – 08:55 Veveričky, Včielky,  Ježkovia
 • 09:00 – 09:20 Mačiatka, Kuriatka

 

Dopoludňajší program

 • Formy individuálnej, skupinovej, kolektívnej výchovno-vzdelávacej činnosti
 • Pobyt detí vonku
 • Edukačné aktivity
 • Hygiena

Obed

 • 11:30 – 11:50  Žabky, Lienky, Myšky
 • 12:00 – 12:20 Veveričky, Včielky,  Ježkovia
 • 12:30 – 12:50 Mačiatka, Kuriatka

 

Odpočinok

 • 12:00 – 14:15  Žabky, Lienky, Myšky
 • 12:30 – 14:30 Veveričky,Včielky,  Ježkovia
 • 13:00 – 14:50 Mačiatka, Kuriatka

 

Po odpočinku

 • Individuálna práca s deťmi
 • Edukačné aktivity
 • Krúžková činnosť s najstaršími deťmi

 

Olovrant

 • 14:30 – 14:45 Žabky, Myšky, Lienky
 • 14:50– 14:05 Veveričky, Včielky, Ježkovia
 • 15:10 – 15:25 Mačiatka, Kuriatka

Popoludňajší program

 • Hry a hravé činnosti
 • Edukačné aktivity
 • Metodicko – poradenská činnosť pre rodičov

 

Prevádzka tried od 02.09.2020

 

schádzanie detí v telocvični od 6:30 – 7:00 hod.

 

Kuriatka 7:00 – 16:45/17:15 o 16: 45 deti preberá učiteľka ( v telocvični/ školský dvor), ktorá má zatváraciu zmenu.

Myšky 7:00 – 16:45/17:15 o 16: 45 deti preberá učiteľka ( v telocvični/ školský dvor), ktorá má zatváraciu zmenu.

Včielky 7:00 – 16:45/17:15.

Lienky 6:30 / 7:00 – 16:00, o 16:00 hod. odovzdávajú deti do triedy Myšky.

Ježkovia 6:30 / 7:00 – 16:30 o 16:00 -16:30 sú deti v telocvični/šk. dvore o 16:30 deti preberá učiteľky, ktorá má zatváraciu zmenu

Žabky 6:30 / 7:00 – 16:00 o 16:00 deti preberá pani učite z triedy Ježkovia v telocvični/šk. dvore

Veveričky 7:30 – 16:00. Ráno od 7:00 do 7:30 sú deti v triede Mačiatka, a popoludní od 16:00 – 16:45 sú deti v triede Mačiatka.

Mačiatka 6:30 / 7:00 – 16:30 o 16: 30 deti preberá učiteľka ( v telocvični/ školský dvor), ktorá má zatváraciu zmenu.

 

Popoludní sa schádzajú deti v telocvični/šk. dvore od 16:30 – 17:00 hod.

Prosíme rodičov, aby pri preberaní dieťaťa zo školského dvora oznámili pani učiteľke, že dieťa ide domov.

 

 

Najneskorší odchod z materskej školy je možný o 17:00.

V čase neprítomnosti riaditeľky školy je poverená zastupovaním: Katarína Ligačová.