Verejné obstarávanie v podmienkach školskej jedálne

Zadávanie zákaziek Školskou jedálňou pri Materskej škole Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava je zverejňované na webstránke Strediska služieb školám a školským zariadeniam Bratislava Petržalka www.strediskoskole.sk v sekcii Verejné obstarávanie.

Názov zákazky: Potraviny 2013
Dátum zverejnenia: 24.9.2013
Predmet obstarania:

  • mäsa a mäsových výrobkov pre 183 stravníkov denne na obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom náklade 1 040 Eur s DPH
  • čerstvého ovocia a zeleniny pre 183 stravníkov denne na obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom náklade 1 500 Eur s DPH
  • konzervovaného ovocia a zeleniny pre 183 stravníkov na obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom náklade 3 450 Eur s DPH
  • mlynských výrobkov pre 183 stravníkov na obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom náklade 240 Eur s DPH
  • živočíšnych a rastlinných olejov a tukov pre 183 stravníkov na obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom náklade 250 Eur s DPH
  • mlieka a mliečnych výrobkov pre 183 stravníkov na obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom náklade 1 800 Eur s DPH.
  • spracovaných a konzervovaných rýb pre 183 stravníkov na obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom náklade 570 Eur s DPH
  • rôznych potravinárskych výrobkov pre 183 stravníkov na obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom náklade 2 050 Eur s DPH

Dátum zadania: 27.9.2013
Celý dokument na stiahnutie v PDF