Orientačný plán

Areál MŠ Ševčenkova, autor: Janka Tartaľová

Pôdorys prízemie, autor: Janka Tartaľová

Pôdorys poschodie, autor: Janka Tartaľová