Triedy v školskom roku 2020 – 2021

Nové piktogramy tried MŠ Ševčenkova 35

Pavilón A prízemie:

  • Myšky – Triedne učiteľky:  Soňa Hadidová, Miriam Drážovská triedamysky35@gmail.com
  • Kuriatka – Triedne učiteľky: Beáta Sucháňová, Jana Gašparíková   triedakuriatka35@gmail.com

Pavilón A poschodie:

  • Včielky – Triedne učiteľky: Gabriela Sládeková, Zuzana Fidesová  triedavcielky35@gmail.com
  • Ježkovia – Triedne učiteľky: Eva Velšmídová, Jana Smrtičová tr.jezkovia35@gmail.com
  • Lienky – Triedne učiteľky:  Alžbeta Ahmed, Miriam Ihnátová triedalienky35@gmail.com

Pavilón B prízemie:

  • Mačiatka – Triedne učiteľky: Tatiana Šumská, Bc. Natália Kubalová  triedamaciatka35@gmail.com
  • Veveričky – Triedne učiteľky: Mgr. Katarína Majdišová (riaditeľka), Katarína Ligačová triedavevericky@gmail.com

Pavilón B poschodie:

  • Žabky – Triedne učiteľky: Mária Kovácsová, Marta Svobodová triedazabky35@gmail.com

 

Menný zoznam detí do tried je zverejnený na budove MŠ, na webovej stránke nebude zverejnený z dôvodu ochrany osobných údajov.

Pre lepšiu orientáciu sme pre Vás vytvorili orientačný plán areálu materskej školy a rozmiestnenia tried v budove.