Kategórie
Webstránka

Novinky na web stránke

Dovoľte mi, milí rodičia, informovať Vás o významných zmenách na webstránke, ktoré nadobúdaju platnosť k 1.9.2017:

Kategórie
Webstránka

Novinky na web stránke

Dovoľte mi, milí rodičia, informovať Vás o zmenách na webstránke, ktoré sme vykonali počas prázdnin:

Kategórie
Webstránka

Táraninky zo škôlky

Aktívne zapojenie detí do programu divadielka v škôlke, foto: Miriam IhnátováNa webovú stránku sme do pravého stĺpca pod facebook widget (ovládací prvok) umiestnili 12 úsmevných citátov našich škôlkárov pod názvom Táraninky zo škôlky, ktoré spísali pani učiteľky (ďakujeme im) z tried Mačiatka a Lienky.

Kategórie
Webstránka

Dokumenty Materskej školy Ševčenkova 35

Dokumenty Materskej školy Ševčenkova 35Na webovej stránke máme publikovaný plán práce, školský poriadok, správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, kontakty na lekárov a zoznam náležitostí pri nástupe dieťaťa do škôlky.

Kategórie
Webstránka

Kompletná rekonštrukcia našej webovej stránky

Vážení rodičia a priatelia,

v dňoch od 28. augusta do 1. septembra 2013 prebieha kompletná rekonštrukcia našej webovej stránky, ktorá sa týka nového dizajnu, štruktúry aj obsahu.