Kategórie
Články Materská škola Webstránka

OZNAM

Prechod na novú web stránku od 1.4.2023, informácie o Materskej škole sa dozviete na:

Kategórie
Články Webstránka

OZNAM

Vážení rodičia,

V zmysle § 150a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „školský zákon“) a § 1 ods. 4 vyhlášky č.
541/2021 Z. z.
o materskej škole vás informujeme o dočasnom prerušení prevádzky

Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava z hygienicko-epidemiologických dôvodov
(vysoká chorobnosť) od 20. 12. 2022 do 22. 12. 2022 a riaditeľka na dňa 23. 12. 2022
poskytuje riaditeľské voľno v zmysle § 150 školského zákona.

riaditeľka

Kategórie
Webstránka

Novinky na web stránke

Dovoľte mi, milí rodičia, informovať Vás o významných zmenách na webstránke, ktoré nadobúdaju platnosť k 1.9.2017:

Kategórie
Webstránka

Novinky na web stránke

Dovoľte mi, milí rodičia, informovať Vás o zmenách na webstránke, ktoré sme vykonali počas prázdnin:

Kategórie
Webstránka

Táraninky zo škôlky

Aktívne zapojenie detí do programu divadielka v škôlke, foto: Miriam IhnátováNa webovú stránku sme do pravého stĺpca pod facebook widget (ovládací prvok) umiestnili 12 úsmevných citátov našich škôlkárov pod názvom Táraninky zo škôlky, ktoré spísali pani učiteľky (ďakujeme im) z tried Mačiatka a Lienky.

Kategórie
Webstránka

Dokumenty Materskej školy Ševčenkova 35

Dokumenty Materskej školy Ševčenkova 35Na webovej stránke máme publikovaný plán práce, školský poriadok, správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, kontakty na lekárov a zoznam náležitostí pri nástupe dieťaťa do škôlky.

Kategórie
Webstránka

Kompletná rekonštrukcia našej webovej stránky

Vážení rodičia a priatelia,

v dňoch od 28. augusta do 1. septembra 2013 prebieha kompletná rekonštrukcia našej webovej stránky, ktorá sa týka nového dizajnu, štruktúry aj obsahu.