Kategórie
Webstránka

Novinky na web stránke

Dovoľte mi, milí rodičia, informovať Vás o významných zmenách na webstránke, ktoré nadobúdaju platnosť k 1.9.2017:

  • zmena mailovej adresy škôlky z mssevcenkova@stonline na mssevcenkova35@gmail.com,
  • aktualizovaný zoznam detí a triednych učiteliek v jednotlivých triedach pre školský rok 2017 – 2018,
  • stavebné úpravy vo vchode pavilónu „B“ (Mačiatka, Veveričky, Žabky).

Ing. Miroslav Gendeš, predseda Výkonného výboru Rodičovského združenia pri MŠ

Pridaj komentár