Kategórie
Webstránka

Táraninky zo škôlky

Aktívne zapojenie detí do programu divadielka v škôlke, foto: Miriam IhnátováNa webovú stránku sme do pravého stĺpca pod facebook widget (ovládací prvok) umiestnili 12 úsmevných citátov našich škôlkárov pod názvom Táraninky zo škôlky, ktoré spísali pani učiteľky (ďakujeme im) z tried Mačiatka a Lienky.

Radi by sme tento humorný blok rozšírili o nové vyjadrenia a snáď aj pomohli zlepšiť komunikáciu v rodinách.

Ponuka spolupráce je otvorená totiž nielen pre triedne učiteľky ale aj pre rodičov. Sme presvedčení o tom, že táraninky zo života v škôlke povedia deti aj doma svojim súrodencom, mamičke a ockovi. Spýtali ste sa napr. svojho synčeka alebo dcérky, s čím sa dnes hral(a), o čom bolo divadielko, ako chutil obed?

Že vtipných situácií bolo neúrekom, no nepamätáte sa? Odporúčame vám: Úsmevné vetičky si hneď zapíšte na kúsok papiera, a potom nám ich pošlite v tvare meno dieťaťa (priezvisko neuvádzame) a citát.

Pridaj komentár