Verejné obstarávanie v podmienkach materskej školy

Zadávanie zákaziek Materskou školou Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava je zverejňované na webstránke Strediska služieb školám a školským zariadeniam Bratislava Petržalka www.strediskoskole.sk v sekcii Verejné obstarávanie.