Charakteristika materskej školy

Materská škola Ševčenkova 35 sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Petržalka v lokalite Dvory v blízkosti Daňového úradu. Je umiestnená v dvojpavilónovej účelovej budove s poschodím s ôsmimi triedami, telocvičňou a jedálňou. Na pobyt vonku deťom slúži rozľahlý školský dvor plný zelene a hravých atrakcií.

Prevádzkový čas: pracovné dni od 06:30 do 17:00

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov spravidla jeden mesiac. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať náhradnú materskú školu, ktorú určí zriaďovateľ.

Riaditeľka: Mgr. Katarína Majdišová
V čase neprítomnosti riaditeľky školy je poverená zastupovaním: Katarína Ligačová
Konzultačné hodiny:

– utorok: 16:00 – 16:30 (párny týždeň)

– utorok: 10:00 – 12:30 (nepárny týždeň)
– dohoda stretnutia možná aj v iných časových intervaloch.

Kontakty: 02/63 826 877, 0947 487 456 alebo mssevcenkova35@gmail.com   mssevcenkova@petrzalka.sk

Vedúca školskej jedálne: Mária Mackovičová
Stránkové hodiny:
– každý prvý pondelok v mesiaci: 13,00 hod. do 15,00 hod. 
– dohoda možná aj telefonicky na čísle: 0947 487 473, sjsevcenkova@petrzalka.sk

 

Zriaďovateľ:
Mestská časť Bratislava – Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
poverená vedením: Odboru školstva: PaedDr. Katarína Brťková
metodické usmernenie: Mgr. Anna Sonneková (t.č. 02/68288832)