Rada školy v šk. roku 2017-2018

Predseda Rady školy:

  • Mgr. Lýdia ORELOVÁ (za rodičov)

Členovia Rady školy:

  • Lukáš Moťovský (za rodičov)
  • Marta Svobodová a Eva Velšmídová (za pg. zamestnancov)
  • Renáta Fekete (za nepedag. zamestnanecov)
  • JUDr. Mgr. Vladimír Gallo, PhD. a Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá (za zriaďovateľa).