Výkonný výbor Rodičovského združenia pri materskej škole v školskom roku 2022/2023

Predseda: 
Roman Pollák

Úlohy vo výbore: organizačné zabezpečenie chodu združenia, IT podpora
Dieťa v triede: Lienky

 

Podpredsedníčka:
Zuzana Somorová

Úlohy vo výbore: organizačné zabezpečenie chodu združenia
Dieťa v triede: Veveričky

 

 

Člen:
Lucia Levičanin

Úlohy vo výbore: Tvorba oznamov na nástenku a socialne media
Dieťa v triede: Myšky, Mačiatka

 

 

Členka:
Ema Kollárová

Úlohy vo výbore: Administrátor Facebook stránky
Dieťa v triede: Zajkovia

 

 

Členka:
Eva Sekulová

Úlohy vo výbore: Sledovanie a spracovanie grantov
Dieťa v triede: Veveričky, Žabky

 

 

 

Vaše otázky a návrhy pre Výkonný výbor posielajte prosím na rzmssevcenkova@gmail.com alebo cez facebook