Zoznam detí v triede JEŽKOVIA v školskom roku 2013 – 2014

Karolína Bocková
Michaela Dávidová
Roman Donner
Dária Draškovičová
Jakub Dalibor Hrtko
Dominika Janíková
Alex Keher
Vanessa Kmeťová
Lenka Kolláriková
Tristan Kukla
Dominika Kulišková
Cyntia Samantha Kumarová
Nina Lackovičová
Monika Ligačová
Tereza Simona Lukáčová
Ivan Maličevič
Martin Palaj
Lukáš Petrovič
Marek Procházka
Matej Škultéty
Richard Trenčík
Veronika Trenčíková
Laura Vorošová
Marko Zobor

5 až 6 ročné deti
triedne učiteľky: Eva Nagyová, Mária Šubínová