Zoznam detí v triede MYŠKY v školskom roku 2013 – 2014

Jakub Ambrovič
Benjamín Boháč
Vanesa Dulínková
Gabriel Gallo
Daniel Gerš
Natália Humeníková
Filip Lukáč
Mário Marek
Pavol Marosz
Sofia Martonová
Sofia Mihalecová
Šimon Naď
Elena Naďová
Natália Nyergešová
Linda Ollé
Alexandra Paterska
Laura Petrželová
Lucia Rihová
Damian Sekot
Isabell Šarkoziová
Lea Šestáková
Matúš Šuba
Dominik Tahotný

3 až 4 ročné deti
triedne učiteľky: Ivona Čišková, Ľubica Foltýnová