Zoznam detí v triede LIENKY v školskom roku 2013 – 2014

Móricz Grenu
Katarína Hambálková
Sebastián Hedl
Oliver Hlavinka
Šimon Jackanin
Leoš Komadel
Lucia Kozubová
Michal Kukučka
Barbora Kukučková
Matej Majba
Samuel Marušinec
Pavol Palát
Ján Šimon Schmoger
Leo Szmrecsányi
Jana Šimíčková
Eliška Štefáneková

2,5 až 5 ročné deti
triedne učiteľky: Mgr. Jana Trvalcová, Jana Gašparíková