Zoznam detí v triede VEVERIČKY v školskom roku 2013 – 2014

Kristián Bayer
Alex Bordák
Bibiána Brezáni
Martina Čerešníková
Nicolas Gérik
Peter Gyulaffy
Karolína Janková
Dávid Jenčák
Šimon Karvai
Sára Králiková
Dominik Magdich
Tomáš Masiarik
Mário Merešš
Matej Molota
Karolína Ofúkaná
Tomáš Ollé
Alex Pyšný
Simona Smoláková
Michal Struhárik
Ella Šuleková
Aurel Tóth
Nicolas Vaňo
Patrik Volár
Jakub Zatloukal

5 až 6 ročné deti
triedne učiteľky: Mgr. Katarína Hovančíková-Majdišová, Miriam Ihnátová (rod. Lachkovičová)