Kategórie
Materská škola

Doplnenie k Oznamu k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že môžete prejaviť záujem o umiestnenie dieťaťa do znovuobnovenej prevádzky MŠ týchto dôvodov:

– ak ide o dieťa osamelého rodiča, ktorý vykonáva prácu na pracovisku a nedokáže zabezpečiť starostlivosť o dieťa
– ak ide o dieťa rodičov, ktorí obaja vykonávajú prácu na pracovisku a nedokážu zabezpečiť starostlivosť o dieťa

Môžete prihlasovať deti okamžite na email: mssevcenkova35@gmail.com najneskôr do 28.5. do 10,00 hod., aby som mohla rozhodnúť, ktoré deti môžeme zobrať na základe našich personálnych a priestorových možností.

Prevádzka materskej školy sa bude riadiť opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky materských škôl vzriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka do konca školského roka 2019/2020

 

Pridaj komentár