Kategórie
Materská škola

Režim materskej školy od 1. júna 2020

Vážení rodičia,

vážime si váš prejavený záujem o nástup vášho dieťaťa do materskej školy avšak nebolo v našich prevádzkových a personálnych možnostiach uspokojiť všetkých záujemcov. 

Obnovená prevádzka materskej školy od 1.6.2020 je v čase od 7:00  do 15:00 hod

Svoje dieťa privediete v čase od 7:00 do 8:00 (o 8:00 sa zatára budova), vyzdvihnúť si ho môžete v čase od 14:00 do 15:00 (o 15:00 sa zatvára budova a začína dezinfekcia priestorov).  

Vstup/výstup do/z areálu materskej školy bude iba cez hlavnú (žltú) bránu.

Odhlasovanie so stravy v prípade náhleho ochorenia alebo nenastúpenia vášho dieťaťa v konkrétny deň, oznámte telefonicky túto skutočnosť do 7:30 hod na tč. 02/638 268 77.

V areáli materskej školy dodržujte dostatočné odstupy (2m). Do budovy vstupujte na vyzvanie po jednom ( 1rodič+1dieťa). Vo foajé po dezinfekcii, zmeraní telesnej teploty, vypíšete potrebné dokumenty, rozlúčite sa so svojim dieťaťom a opustíte budovu. 

Do priestorov šatne a následne do triedy, pôjde dieťa v sprievode s povereným pedagogickým zamestnancom.

Prosím vás, prečítajte si pozorne najmä povinnosti zákonných zástupcov, Dodatok k školskému poriadku.

Tí, ktorých dieťa bude navštevovať materskú školu od 1.6.2020 prosíme uhradiť poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac jún 2020 štandardne do 10. dňa v mesiaci. Netýka sa detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci).

Tí, ktorých deti nebudú navštevovať materskú školu od 1.6.2020 si môžu vyzdvihnúť osobné veci detí, ktoré tu ostali po zatvorení materskej školy 10.3.2020 nasledovne:

Trieda Kuriatka, Ježkovia, Myšky, : utorok 2.6.2020 v čase od 9:00 do 12:00

Trieda Lienky, Včielky: streda 3.6.2020 v čase od 9:00 do 12:00

Trieda Mačiatka, Veveričky, Žabky: štvrtok 4.6.2020 v čase od 9:00 do 12:00

Veci vám budú pri hlavnom vchode vydané na vyžiadanie zamestnancom materskej školy za dodržania epidemiologicko-hygienických opatrení, povinné rúško, dostatočné odstupy……

 

                            Mgr. Katarína Majdišová

                               

Pridaj komentár