0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Nové piktogramy tried MŠ Ševčenkova 35, autorka: Barborka KukučkováNa stretnutí rodičovského združenia vzišiel návrh, aby naše deti vytvorili nové piktogramy tried – obrázky zvieratiek. Ďakujeme Janke Gašparíkovej, že sa so žiakmi venovala tejto aktivite počas výtvarného krúžku. Blahoželáme Barborke Kukučkovej z triedy Lienky, že je autorkou ôsmych víťazných obrázkov. Nové piktogramy vás od dnešného dňa vítajú na vstupných dverách troch hlavných vchodov do materskej školy.

Dňa 6. marca 2014 zasadal Výkonný výbor Rodičovského združenia pri MŠ Ševčenkova 35. Prítomní sa dohodli na vytvorení jednotného identifikovania tried škôlky formou nových obrázkov zvieratiek. Pani riaditeľka Jana Trvalcová poverila vedúcu výtvarného krúžku, aby pripravila s deťmi takéto podklady.

Víťazné piktogramy sme previedli do elektronickej formy, aby sme ich mohli používať na webovej stránke a facebook profile škôlky. V tlačenej podobe budú nasledujúci týždeň nalepené aj na dvere jednotlivých tried a v budúcnosti sa plagátiky využijú aj na ďalšie interné potreby materskej školy.

Nové piktogramy tried MŠ Ševčenkova 35, autorka: Barborka Kukučková

Drahí rodičia, oplatí sa zastaviť pri vstupných dverách, aby ste sa pokochali pohľadom na Barborkine veselé zvieratká. Nezabudnite obrázky ukázať aj svojim ratolestiam, nech ich inšpirujú k maľovaniu.

You must be logged in to leave a reply.

WordPress Video Lightbox