Výkonný výbor Rodičovského združenia pri materskej škole

Zloženie výkonného výboru v školskom roku:

Vaše pripomienky a návrhy pre výkonný výbor posielajte prosím na rz@mssevcenkova.sk.