0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Pavilón A prízemie:

  • Myšky: 5 až 6 ročné deti, triedne učiteľky: Ľubica Foltýnová, Bc. Anna Hanulay
  • Kuriatka: 4 až 5 ročné deti, triedne učiteľky: Alžbeta Ahmed + nová učiteľka

Pavilón A poschodie:

  • Včielky: 3 až 4 ročné deti, triedne učiteľky: Jana Gašparíková, Beáta Sucháňová
  • Ježkovia: 5 až 6 ročné deti, triedne učiteľky: Eva Velšmídová, Mgr. Sabina Bobríková
  • Lienky: 4 až 5 ročné deti, triedne učiteľky: Mgr. Jana Trvalcová, Mgr. Darina Sedláčková

Pavilón B prízemie:

  • Mačiatka: 3 až 4 ročné deti, triedne učiteľky: Mgr. Zuzana Michaleková, Elena Ružeková
  • Veveričky: 4 až 5 ročné deti, triedne učiteľky: Mgr. Katarína Hovančíková, K. Ligačová

Pavilón B poschodie:

  • Žabky: 4 až 5 ročné deti, triedne učiteľky: Mária Kovácsová, Marta Svobodová

Pre lepšiu orientáciu sme pre Vás vytvorili orientačný plán areálu škôlky a rozmiestnenia tried v budove.

WordPress Video Lightbox