0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Barovjanová Veronika
Bobáľová Milota
Cingel Dominik
Eninhi Veronika
Fabiánová Ema
Fulírová Veronika
Gúl Marcus
Gunárová Nina
Haláková Mia
Chromik Mário Sebastián
Janíková Rozália
Magna Richard
Matejovič Marco
Oliva Marcus
Ondrejovičová Tatiana
Ondriašová Tatiana
Poláchová Mariana
Rehušová Sofia Ella
Rencésová Sofia
Smutný Pavol
Šafárik Norbert
Uher Lara
Vicianová Jessica
Zobor Patrik

4 až 5 ročné deti
triedne učiteľky: Mária Kovácsová, Marta Svobodová

WordPress Video Lightbox