0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Bača Jakub
Csízi Lukáš
Čičman Alexej
Danielová Sophie
Donovalová Nina
Fekete Michal
Hajtún Martin
Haluska Lukáš
Halusková Anabela
Husár Jakub
Karacsónyová Nikola
Kokošková Nina Sandra
Kordošová Liana
Kučera Teodor
Lučeničová Ľubica
Nielsen Lana-Barbara
Nováková Sofia
Paršová Karin
Poláková Barbora
Soboličová Miriam
Staroň Matúš
Stifter Tomáš
Šimo Alex

3 až 4 ročné deti
triedne učiteľky: Jana Gašparíková, Beáta Sucháňová

WordPress Video Lightbox