0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Bártová Silvia
Blahútová Alexa
Greifová Kristína
Halmová Adela
Husár Lukáš
Kalina Jakub
Kovač Andrej
Lučanová Bianka
Luptáková Lesana
Mihelová Veronika
Petrechová Tamara
Reľovský Matej
Roll Adam
Svítek Ondrej
Szalayová Sára
Tartaľ Vincent
Tomaščíková Nela
Tornócziová Dominika

4 až 5 ročné deti
triedne učiteľky: Mgr. Jana Trvalcová, Mgr. Darina Sedláčková

WordPress Video Lightbox