Kategórie
Rodičovské združenie

Informácia ohľadom poskytnutia 2 percent z dane

Milí rodičia a priatelia našej škôlky. Touto cestou vám v mene rodičovského združenia veľmi pekne ďakujem za 2 % z vášho príjmu za kalendárny rok 2016, ktorých výška dosiahla takmer 4159.7 Eur.

Kategórie
Rodičovské združenie

Upozornenie: Rodičovský príspevok na školský rok 2017-2018

Termín na zaplatenie druhej časti členského poplatku je najneskôr do 31.3.2018 a tyká sa to aj tých, ktorí neuhradili prvý polrok 2017.

Kategórie
Rodičovské združenie

Rodičovský príspevok na školský rok 2017-2018

Dňa 13.9.2017 sa konalo plenárne zasadnutie rodičov MŠ Ševčenkova 35, na ktorom zúčastnení rodičia odhlasovali rodičovský príspevok.

Kategórie
Rodičovské združenie

Prvá plenárna schôdza rodičovského združenia v školskom roku 2017 – 2018

Ilustračný obrázok, foto: Miloslav OfúkanýDovoľujeme si touto cestou pozvať Vás na plenárnu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2017 o 16:00 v priestoroch spoločenskej miestnosti.

Kategórie
Rodičovské združenie

Uchádzame sa o Vaše dve percentá aj v roku 2017

Uchádzame sa o Vaše dve percentáMilí rodičia a priatelia našej škôlky. Touto cestou vám v mene rodičovského združenia veľmi pekne ďakujem za 2 % z vášho príjmu za kalendárny rok 2015, ktorých výška dosiahla takmer 3 842 Eur. Zároveň využívam tento čas, aby som vám pripomenul blížiaci sa termín podávania daňových priznaní právnických a fyzických osôb za rok 2016, pretože je opäť možné prejaviť dobrú vôľu venovaním dvoch resp. troch percent registrovaným združeniam.

Kategórie
Rodičovské združenie

Zmena rodičovského príspevku

Dňa 13.9.2016 sa konalo plenárne zasadnutie rodičov MŠ Ševčenkova 35, na ktorom zúčastnení rodičia takmer jednohlasne odhlasovali zmenu príspevku rodičovskému združeniu.

Kategórie
Rodičovské združenie

Prvá plenárna schôdza rodičovského združenia v školskom roku 2016 – 2017

Ilustračný obrázok, foto: Miloslav OfúkanýDovoľujeme si touto cestou pozvať Vás na plenárnu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2016 o 16:15 v priestoroch spoločenskej miestnosti.

Kategórie
Rodičovské združenie

Po výmene šatníkových skriniek

Spokojný škôlkár s novými šatníkovými skrinkami, foto: Miroslav GendešUrčite ste si už viacerí všimli, že za ostatné dni, interiér našej škôlky znova o čosi viac opeknel. Hneď na začiatku je na mieste poďakovať rodičom a darcom 2% z daní, nakoľko bez týchto prostriedkov by naše deti i naďalej používali svoje staré šatníkové skrinky.

Kategórie
Rodičovské združenie

Výmena šatníkových skriniek

Staré šatníkové skrinkyBudúci týždeň sa v celej našej škôlke budú vymieňať šatníkové skrinky za nové, ktoré kúpilo rodičovské združenie za 2 % z vášho príjmu za kalendárny rok 2014.

Kategórie
Rodičovské združenie

Uchádzame sa o Vaše dve percentá aj v roku 2016

Uchádzame sa o Vaše dve percentáMilí rodičia a priatelia našej škôlky. Touto cestou vám v mene rodičovského združenia veľmi pekne ďakujem za 2 % z vášho príjmu za kalendárny rok 2014, ktorých výška dosiahla takmer 4 219 Eur. Zároveň využívam tento čas, aby som vám pripomenul blížiaci sa termín podávania daňových priznaní právnických a fyzických osôb za rok 2015, pretože je opäť možné prejaviť dobrú vôľu venovaním dvoch resp. troch percent registrovaným združeniam.