0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

 

 

Dovoľujeme si touto cestou pozvať Vás na plenárnu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 12.9.2018 o 16:00 v priestoroch telocvične.

Program:

  • Školská dokumentácia (Školský poriadok, Školský vzdelávací program).
  • Poplatky + odsúhlasenie výšky poplatku do Rodičovského združenia.
  • Voľba a hlasovanie členov výkonného výboru rodičovského združenia.
  • Rôzne.
  • Diskusia.
  • Záver a prijaté úlohy.

Účasť na plenárnom zasadnutí je pre každého jedného rodiča povinná, z toho dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste si Vaše pracovné povinnosti zabezpečili tak, aby ste sa mohli stretnutia zúčastniť.

Ďakujeme za porozumenie,

riaditeľka škôlky a členovia výboru RZMŠ.

You must be logged in to leave a reply.