Kategórie
Rodičovské združenie

Schôdza rodičovského združenia v školskom roku 2018-2019

 

 

Dovoľujeme si touto cestou pozvať Vás na plenárnu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 12.9.2018 o 16:00 v priestoroch telocvične.

Program:

  • Školská dokumentácia (Školský poriadok, Školský vzdelávací program).
  • Poplatky + odsúhlasenie výšky poplatku do Rodičovského združenia.
  • Voľba a hlasovanie členov výkonného výboru rodičovského združenia.
  • Rôzne.
  • Diskusia.
  • Záver a prijaté úlohy.

Účasť na plenárnom zasadnutí je pre každého jedného rodiča povinná, z toho dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste si Vaše pracovné povinnosti zabezpečili tak, aby ste sa mohli stretnutia zúčastniť.

Ďakujeme za porozumenie,

riaditeľka škôlky a členovia výboru RZMŠ.

Pridaj komentár