Kategórie
Rodičovské združenie

Informácia ohľadom poskytnutia 2 percent z dane

Milí rodičia a priatelia našej škôlky. Touto cestou vám v mene rodičovského združenia veľmi pekne ďakujem za 2 % z vášho príjmu za kalendárny rok 2016, ktorých výška dosiahla takmer 4159.7 Eur.

Veľmi si vážime váš záujem o našu materskú školu a ochotu podporiť naše deti svojím príspevkom z 2% daní. Je nám  veľmi ľúto, ale tento rok materská škola nesplnila zákonom stanovené podmienky, a preto sa nemôžeme uchádzať o vaše príspevky  – dary z 2% daní.  Peniaze sa NEDAJÚ venovať  – poukázať Rodičovskému združeniu pri MŠ Ševčenkova 35.

V prípade, že deťom z materskej školy chcete akýmkoľvek iným finančným darom prispieť na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, svoje dary zasielajte na účet Rodičovského združenia pri MŠ Ševčenkova 35, IBAN SK31 1100 0000 00269 6225 0112.

Na budúci rok sa opäť budeme snažiť splniť zákonom stanovené podmienky.

 

Teším sa na spoluprácu a ostávam s pozdravom

Ing. Miroslav Buday 

 

 

Pridaj komentár