Kategórie
Články

Formulár na posúdenie príjmu

Vážení rodičia, 

ak chcete využiť dotáciu na stravu pre vaše dieťa, je potrebné odovzdať vyplnený Formulár na posúdenie príjmu pre dotáciu na stravovanie na 5. poschodí č.dv. 501 na oddelení sociálnych vecí a rodiny. Formulár si môžete buď vytlačiť alebo osobne vyzdvihnúť v materskej škole vo svojich triedach od pani učiteľky.


riaditeľka

Kategórie
Články

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

dovoľujeme si vás touto cestou pozvať na stretnutie Rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční o 16:00 v priestoroch školskej jedálne dňa:

7.9.2021 triedy: MAČIATKA, VEVERIČKY, LIENKY, MYŠKY, ŽABKY – NEPREDŠKOLÁCI

8.9.2021 triedy: KURIATKA, VČIELKY, JEŽKOVIA, ŽABKY – PREDŠKOLÁCI

Za dodržania protipandemických opatrení.

číslo účtu pre potreby platieb školného: SK32 0900 0000 0051 1752 2323