Kategórie
Články

Formulár na posúdenie príjmu

Vážení rodičia, 

ak chcete využiť dotáciu na stravu pre vaše dieťa, je potrebné odovzdať vyplnený Formulár na posúdenie príjmu pre dotáciu na stravovanie na 5. poschodí č.dv. 501 na oddelení sociálnych vecí a rodiny. Formulár si môžete buď vytlačiť alebo osobne vyzdvihnúť v materskej škole vo svojich triedach od pani učiteľky.


riaditeľka