Kategórie
Články

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

dovoľujeme si vás touto cestou pozvať na stretnutie Rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční o 16:00 v priestoroch školskej jedálne dňa:

7.9.2021 triedy: MAČIATKA, VEVERIČKY, LIENKY, MYŠKY, ŽABKY – NEPREDŠKOLÁCI

8.9.2021 triedy: KURIATKA, VČIELKY, JEŽKOVIA, ŽABKY – PREDŠKOLÁCI

Za dodržania protipandemických opatrení.

číslo účtu pre potreby platieb školného: SK32 0900 0000 0051 1752 2323