Kategórie
Materská škola

Zápis detí do základných škôl na školský rok 2014/2015

Niektorí predškoláci našej škôlky, foto: Miriam IhnátováOznamujeme rodičom našich predškolákov, že v dňoch 7. a 8. februára 2014 sa uskutoční vo všetkých petržalských základných školách zápis detí do prvého ročníka základnej školy.

 

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2014/2015 bude:
– v piatok 7.2.2014 od 15:00 do 18:00
– v sobotu 8.2.2014 od 8:00 do 12:00

Vyššie uvedené informácie sme obdržali od nášho zriaďovateľa listov zo dňa 16.12.2013 a sú v súlade so Všeobecným záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2008, ktorý sa určuje miesto, čas a bližšie podrobnosti zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.

Zároveň dávame na vedomie, že zápis do základných škôl sa týka všetkých detí, ktoré k 31. augustu 2014 dovŕšia vek 6 rokov. Bližšie informácie k zápisom získate na základných školách.

Odporúčame prečítať si pokyny ako zapísať dieťa do základnej školy.

Pridaj komentár