Kategórie
Rodičovské združenie

Rodičovský príspevok na školský rok 2020-2021

Pripomíname rodičom, ktorí tak ešte neurobili , aby uhradili príspevok na Rodičovské združenie.

Poplatok sa oproti minulému roku nemení t.j. 50€ na pol rok.

Za deti, ktoré navštevovali MŚ minulý rok a majú preplatok spôsobený pandémiou, sa platí len 20€.

Prosíme rodičov aby príspevok na Rodičovské združenie 50,- resp. 20,- za polrok zaslali na číslo účtu:
IBAN: SK31 1100 0000 0026 6225 0112.
V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno dieťaťa (nie rodiča) a triedu.

V prípade platby šekom, si prosím vypýtajte šek od učiteliek v triede. 

Z poukázaných prostriedkov rodičovské združenie pravidelne hradí kultúrne podujatia, výlety, hygienické potreby, pranie prádla, darčeky, hračky, kancelárske potreby a ďalšie výdavky. Po neuhradení odsúhlaseného poplatku môže byť dieťaťu zamedzená účasť na kultúrnych podujatiach, výletoch a ďalších zdrojov, ktoré sú hradené z tohto poplatku.

Ďakujeme

Pridaj komentár