Kategórie
Články

Prerušenie prevádzky

V čase vianočných prázdnin

21.12.2020 – 08.01.2021

bude prevádzka materskej školy prerušená.

Opäť sa stretneme 11.01.2021.