Kategórie
Články

Oznam o prevádzke MŠ od 22.03.2021

Vážení rodičia,

z rozhodnutia starostu MČ Bratislava Petržalka bude materská škola v prevádzke od 22.3.2021 pre deti rodičov, ktorí nemajú možnosť pracovať z domu, deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci). Potrebu umiestniť vaše dieťa v materskej škole oznámte triednej učiteľke do piatku 19.3.2021 do 10:00 hod. (http://www.mssevcenkova.sk/rozdelenie-tried-2020-2021/) Pre umiestnenie dieťaťa do MŠ je potrebné podpísať Čestné vyhlásenie a preukázanie sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní.