0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Oznamujeme rodičom, že Materská škola Ševčenkova 35 bude v čase letných prázdnin otvorená v mesiaci august

Náhradná materská škola v mesiaci júl pre deti z našej materskej školy bude Materská škola Vyšehradská. Prosíme zákonných zástupcov, aby najneskôr do 18.3.2019 nahlásili pani učiteľkám záujem o materskú školu počas letných prázdnin v auguste v našej materskej škole ako aj v júli v Materskej škole Vyšehradská. Prosíme vás, nahláste presný denný záujem.

Prevádzka materských škôl a školských jedální materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v čase letných prázdnin 2019

You must be logged in to leave a reply.