0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Pripomíname rodičom, že príspevok na Rodičovské združenie treba uhradiť do 15.05.2019

Poplatok sa oproti minulému roku nemení t.j. 50€ na pol rok.

Prosíme rodičov aby príspevok na Rodičovské združenie 50,- /polrok/ zaslali na číslo účtu:
IBAN: SK31 1100 0000 0026 6225 0112.
V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno dieťaťa. (nie rodiča)

V prípade platby šekom, si prosím vypýtajte šek od učiteliek v triede. 

Z poukázaných prostriedkov rodičovské združenie pravidelne hradí kultúrne podujatia, výlety, hygienické potreby, pranie prádla, darčeky, hračky, kancelárske potreby a ďalšie výdavky. Po neuhradení odsúhlaseného poplatku môže byť dieťaťu zamedzená účasť na kultúrnych podujatiach, výletoch a ďalších zdrojov, ktoré sú hradené z tohto poplatku.

 

Ďakujeme

You must be logged in to leave a reply.