Kategórie
Rodičovské združenie

Poďakovanie od Rodičovského združenia

Chceli by sme v mene Rodičovského združenia poďakovať všetkým deťom, rodičom, vedeniu materskej školy, učiteľkám, upratovačkám a kuchárkam za ďalší úspešný školský rok. Špeciálne ďakujeme tým rodičom, ktorí v rámci svojich možnosti a voľného času brigádovali, opravovali, tvorili, kopírovali, nosili, šili, vyrábali, piekli, varili, darovali, písali, teda, všetkým, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom v našej materskej škôlke aktívni….

Veríme, že Vaše dobrovoľnícke aktivity inšpirujú ďalších rodičov a spoločne tak budeme skvalitňovať pobyt a prostredie našich detí v materskej škôlke. Učiteľskému zboru a zamestnancom materskej škôlky ďakujeme za každodennú starostlivosť, za to, že naše deti naučili veľa nových zaujímavých vecí, za organizovanie výletov, športových aktivít a kurzov, divadielok, besiedok, dielničiek, krúžkov a pod.

 

Členovia Rodičovského výboru majú tiež za sebou intenzívny školský rok 2018/ 2019:
– pre deti sme na Mikuláša zabezpečili darčeky do balíčkov a darčeky pod triedne vianočné stromčeky, darčeky na MDD a mnoho ďalších vecí;

– zo zdrojov rodičovského združenia boli financovane divadielka, exkurzie, autobusová doprava a samozrejme aj poistenie detí, pranie posteľnej bielizne a uteráčikov, servis rohožiek, zakúpenie hygienických potrieb pre deti (toaletný papier, vreckovky, servítky, mydlá, pasty), zakúpenie ventilátorov do spální a dreveného domčeka na uskladnenie exteriérových hračiek

– spolufinancovali sme zakúpenie germicídnych žiaričov do tried

– v materskej škôlke sme zorganizovali a zúčastnili sme sa spolu s vami 2 brigád (september a apríl), po ktorých sa mohli deti tešiť z krásneho farebného dvora

 

V tomto školskom roku sme sa úspešne zapojili do dvoch grantových výziev:

  1. Zamestnanecký grantový program Nadácie ESET, v ktorom sme získali 1 000 Eur
  2. Individuálna dotácia z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na projekt Revitalizácia školského areálu MŠ Ševčenkova 35 vo výške 2 000 Eur

Zo získaných grantových financií a zo zdrojov Rodičovského združenia sme financovali novú preliezku na školský dvor a počas prázdnin pribudne na dvore zaujímavý Chodník odvahy a kúpime aj plachty na prekrytie pieskovísk.

Z finančného daru 1 000 Eur od NBS sme zakúpili novú posteľnú bielizeň. Zapojili sme sa do ďalších grantov a napísali žiadosti o ďalšie podpory a veríme, že budeme zase úspešní a získame finančné prostriedky na zveľaďovanie materskej škôlky;

Teší nás, že náš čas a energia, ktorú venujeme Rodičovskému združeniu, prispieva k skvalitneniu pobytu našich detí v materskej škôlke. Často a radi sa stretávame a komunikujeme navzájom, aby sme čo najefektívnejšie vyriešili vzniknuté situácie a problémy. Sme pripravení v našich aktivitách pokračovať aj v budúcom školskom roku a radi medzi sebou privítame ďalších motivovaných členov Rodičovského združenia.

Ak máte zamestnávateľa, ktorý podporuje dobrovoľnícke aktivity svojich zamestnancov formou nadačných grantových programov, prosím OHLÁSTE sa, spoločne vypracujeme a predložíme projekt, ktorý pomôže našej škôlke.

 

Prajeme Vám a vašim deťom dobrodružné letné prázdniny, oddýchnite si, aby sme sa v septembri znovu zvítali plní síl a zdravia.

 

Miro, Katka, Hela, Judita, Miška, Martina, Marianna, Valentína, Martin, Renáta, Janči

Pridaj komentár