Kategórie
Rodičovské združenie

Poďakovanie BSK

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju

za podporu projektu 

„Revitalizácia školského areálu – MŠ Ševčenkova 35“

Ani v lete sme nezaháľali a pokračovali sme v revitalizácii školského dvora. Po brigáde, počas ktorej sme vymaľovali dvor, vyčistili pieskoviská, osadili naň nové drevené obklady a pripravili domček pre odkladanie vonkajších hračiek, sme vďaka získaným finančným prostriedkom z Grantového programu Bratislavského samosprávneho kraja osadili nový hravý prvok tzv. chodník odvahy. Deti tak získajú veľa možností na aktívne rozvíjanie pohybových a motorických zručností a aktívnej zábavy.

 

Pridaj komentár