Kategórie
Materská škola

Korčuľovanie

KORČULOVANIE
Hodiny kurzu korčuľovania budú pokračovať mimo škôlku.

Kategórie
Materská škola

Zmena v prevádzke MŠ

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia regionálneho hygienika bude v dňoch 6.2.-10.2.2020 (štvrtok, piatok a pondelok, vrátane) prerušená prevádzka materskej školy. Prevádzka bude opätovne od 11.2.2020 (utorok).