Kategórie
Rodičovské združenie

Zo školského dvora nám ukradli laminátové sklzy

Šplhacia veža Agneska bez sklzu, foto: Zuzana LežovičováTouto cestou dávame na vedomie, že na konci letných prázdnin boli zo školského dvora ukradnuté 2 kusy laminátových sklzov, ktoré boli súčasťou detských šplhacích veží Agneska.

Materskej škole vznikla finančná ujma vo výške okolo 800 eur. Snahou vedenia školy a výkonného výboru rodičovského združenia je nielen zabezpečiť nové sklzy, ale taktiež podniknúť kroky a opatrenia k tomu, aby v budúcnosti už k takejto situácii nedošlo. Chceme, aby náš areál mal herný charakter aj so šmýkačkami.

V tejto súvislosti uvítame od rodičov akúkoľvek radu a pomoc pri ochrane nášho spoločného majetku. Prosíme o zvýšenú pozornosť aj občanov Petržalky, žijúcich v okolí škôlky, aby hneď ohlásili mestskej polícii podozrivú činnosť na dvore.

Pridaj komentár