Kategórie
Články

Zmena prevádzky MŠ – 22.7.2022

OZNAM

Vážení rodičia,
dovoľujem si vás touto cestou informovať o zmene prevádzky
materskej školy

dňa 22.7.2022

Prevádzka MŠ bude
od 6:30 – 15:30 hod
Vzhľadom na dlhodobé vysoké teploty nad 35°C, ktoré neumožňujú
pobyt detí vonku obzvlášť v popoludňajších hodinách, triedy
a prevádzkové miestnosti nie sú klimatizované, teda sú prehriate, čo
výrazne sťažuje prácu s deťmi. Detský i dospelý organizmus reaguje
na tieto teploty a materská škola nie je schopná za týchto podmienok
zabezpečiť ochranu zdravia detí a zamestnancov.
Uvedené opatrenia realizujeme v nadväznosti na príslušné
ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 99/2016 o podrobnostiach a ochrane zdravia pred záťažou teplom
a chladom.

V prípade pretrvávajúcich vysokých teplôt bude operatívne upravená
prevádzka MŠ aj v týždni od 25.7.-29.7.2022

Riaditeľka MŠ