Kategórie
Články

Voľby do Rady školy

Vážení rodičia,

dňa 17.9.2020  (štvrtok) sa v Materskej škole, Ševčenkova 35, Bratislava na základe skončenia funkčného obdobia Rady školy uskutočnia riadne voľby členov do Rady školy za zákonných zástupcov. Volebné lístky a hlasovacia urna budú pripravené pri vchodoch do MŠ v čase od 7:00-8:00 hod. Z uchádzačov vyberte 4 kandidátov, zakrúžkujte ich, vyplnený volebný lístok vhoďte do urny a   zapíšte sa do prezenčnej listiny.