Kategórie
Materská škola

Som doma a nezaháľam 2

Milé deti a rodičia, 

pripravili sme zábavné nápady, úlohy a hry, ktoré vám pomôžu pripraviť sa do školy

Jazyk a komunikácia

JAR JE TU – básničky  – deti si rozvíjajú pamäťové schopnosti, správnu artikuláciu, výslovnosť, primeranú silu hlasu.

Medvedík Miško a Veľkonočné dobrodružstvo – V príbehoch deti zažívajú dobrodružstvo hlavných hrdinov, učia sa porozumieť počutému textu.

V prezentáciách sa môžete s deťmi porozprávať o sviatkoch jari Veľkej noci ale aj o najväčších sviatkoch kresťanov a rovnako vyriešiť hádanky.

 

Matematika a práca s informáciami

Labyrinty –  deti sa učia orientovať na ploche -papieri, hľadať správne cesty

Urči počet – počítaním si deti uvedomujú číselný rad

 

Človek a spoločnosť

História okolia –  s deťmi vyhľadajte obrázky zvykov na Veľkú noc, aké boli zvyky vo vašej oblasti v minulosti a aké dnes.

 

Umenie a kultúra Pri výtvarných a pracovných aktivitách si deti rozvíjajú fantáziu, manuálnu zručnosť, jemnú motoriku. Doprajte im čas aj na experimentovanie s materiálmi a farbami.

 

Zdravie a pohyb – Na pobyte vonku, počas prechádzok, upriamiť pozornosť dieťaťa na zmeny v počasí, zmeny v prírode, kvitnúce kvety, stromy, výskyt chrobáčikov, spev vtákov…

Dieťa si rozvíja pozorovacie schopnosti a je vedené k vnímaniu zmien v prírode. Pri aktivitách na doma sa najmä zabavte…….

 

Grafomotorikazahŕňa v sebe nie len prácu rúk, ale aj správne sedenie pri písaní – kreslení, správny úchop grafického materiálu a postavenie ruky pri písaní.

 

Pracovné listyvšeličo na zabavenie a sústredenú prácu detí.

Pridaj komentár