Kategórie
Články

Prevádzka MŠ od 12.4.2021

Vážení rodičia, na základe Rozhodnutia ministra 2021/11929:1 A 1810 z 8. apríla 2021 bude od 12. 4. 2021 v prevádzke MŠ Ševčenkova pre všetky deti. Touto cestou by som vás chcela poprosiť o informáciu, či vaše dieťa nastúpi od pondelka do MŠ. Informáciu prosím nahláste triednym učiteľkám do piatka 9.4.2021 do 10:00 hod. Táto informácia je potrebná pre zabezpečenie prevádzky a potravín do ŠJ. Vstup do budovy nie je zákonným zástupcom povolený. Prosím zabezpečte svojim deťom aspoň 2 ks náhradného rúška v hygienickom balení.

riaditeľka