Kategórie
Fotogaléria Podujatie Rodičovské združenie

Poďakovanie rodičom a zamestnancom našej škôlky za pomoc pri októbrových brigádach

Pred opravou kontrola pokazeného vláčika počas brigády 4. októbra 2014, foto: Miloslav OfúkanýNa začiatku októbra sa uskutočnila prvá z troch brigád rodičov a zamestnancov škôlky s cieľom opraviť preliezačky pre malých športovcov a skrášliť náš areál. Na konci novembra publikujeme originál článok Ako v mravenisku z pera pani riaditeľky, pripájame poďakovanie výkonného výboru rodičovského združenia a text ilustrujeme fotkami z krásneho pracovného podujatia, ktoré finančne podporila Nadácia Orange.

V Petržalských novinách číslo 22, vydaných 31. októbra 2014, bol uverejnený redakčne upravený príspevok Ako v mravenisku od Mgr. Jany Trvalcovej, riaditeľky Materskej školy Ševčenkova 35.

Pôvodné znenie Ako v mravenisku od autorky článku: „Je sobota ráno s dátumom v kalendári 4.10.2014. Pre mnohých ľudí vytúžený začiatok víkendu s vopred naplánovanými aktivitami, pre mnohých čas na oddych a na leňošenie.

foto: Miloslav Ofúkaný

V tento víkendový čas smerujú moje kroky do materskej školy. Ručičky na hodinkách sa neúprosne približujú k 9-tej hodine a ja sa pred školskou bránou stretávam s prvým rodičom. Po chvíli, keď všade navôkol vládne ešte ranný kľud, sa areál školského dvora zapĺňa ďalšími rodičmi, ich deťmi navštevujúcimi materskú školu a zamestnancami školy.

foto: Miloslav Ofúkaný

Je nás stále viac a viac, neverím vlastným očiam koľko rodičom prišlo, som milo prekvapená. Nastal čas začať.

foto: Miloslav Ofúkaný

V areáli to vyzerá ako vo veľkom a dobre organizovanom mravenisku, v ktorom každý mravček veľmi dobre vie, čo má robiť.

foto: Renáta Zelenáková

Oteckovia sa s obrovským nasadením pustili do opráv drevených hrových prvkov, lavičiek,…

foto: Miloslav Ofúkaný

Mamičky s radosťou maľovali oplotenie a jeden šikovný otecko vymaľoval vonkajšie steny budovy krásnymi obrázkami označujúcimi logá jednotlivých tried.

foto: Miloslav Ofúkaný

Oživením pri práci boli decká, ktoré strávili dopoludnie plné hrami a nadväzovaním nových priateľstiev.

foto: Renáta Zelenáková

Pri práci a hre nám všetkým poriadne vytrávilo a vďaka naším šikovným maminkám nebola núdza ani o občerstvenie. Na výber bolo všetko možné aj nemožné, lahodiace nielen oku, ale hlavne naším bruškám. Pripravené sme mali hotové švédske stoly, stačilo si len vybrať.

foto: Miroslav Gendeš

Čas uteká, práca sa pomaličky chýli ku koncu, školský areál ožil, znovu je o niečo krajší a atraktívnejší pre hru a pohybové aktivity našich malých športovcov.

foto: Miloslav Ofúkaný

A čo dodať na záver? Všetkým zúčastneným, ktorí odviedli poriadny kus práce patrí veľké ĎAKUJEM. Osobitne ďakujem členom výkonného výboru rodičovského združenia, hlavne p. Miroslavovi Gendešovi a p. Miloslavovi Ofúkanému za osobný vklad, organizačné zabezpečenie, nákup tovaru a samotnú propagáciu akcie.“

foto: Jarmila Gendešová

Hlavným organizátorom troch októbrových brigád (okrem 4.10. boli ešte dve menšie pracovné podujatia) bol Výkonný výbor Rodičovského združenia pri Materskej škole Ševčenkova 35. Cieľom týchto dobrovoľníckych aktivít bola rekonštrukcia drevených preliezačiek, obvodových dosiek pieskovísk a lavičiek, maľovanie šatníkových skriniek, hravých prvkov, vonkajších stien budov škôlky a obvodového kovového plota. Priebeh činností na skrášlení okolia škôlky dokumentuje nasledovná fotogaléria.

foto: Renáta Zelenáková

Na záver výkonný výbor veľmi pekne ďakuje za spoluprácu:

  • pani Judite Klátikovej, pretože predložila projekt Rodičia a škôlka vychovávajú budúcich olympionikov a Nadácia Orange ho finančne podporila,
  • pánovi Benjaminovi Monzonovi, pretože pomocou graffiti (sprejové kresby) vymaľoval päť stien vonkajších budov: krajinky s logami tried, názov škôlky a adresa webovej stránky

foto: Miloslav Ofúkaný

  • vedeniu škôlky, zamestnancom a rodičom (podľa prezenčnej listiny), pretože pomáhali na októbrových brigádach: p. Ambrovič, p. Ambrovičová, p. Balážová, p. Bárta, p. Bártová, p. Boháčová, p. Boledovič, p. Bruncko, p. Bruncková, p.u. Czére Rechtoríková, p. Čonková, p. Dávid, p. Dovčík, p. Fekete, p. Feriančeková, p. Gallo, p. Gallová, p. Gendeš, p. Gendešová, p. Gunár, p. Gunárová, p. Hambálková, p. Hanzelová, p. Husár, p. Husťák, p. Ichman, p. Ichmanová, p. Janko, p. Janková, p. Klátik, p. Klátiková, p. Kozub, p. Križan, p. Ležovičová, p. Maroš, p. Martonová, p.u. Michaleková, p. Mikula, p. Mikunda, p. Milics, p. Minarovič, p. Minarovičová, p. Molčanová, p. Monzon, p. Môcik, p. Nagyová, p. Ofúkaná, p. Ofúkaný, p. Ondriska, p. Ondrisková, otec p. Balážovej, p. Paterski, p. Pudiš, p. Režová, p.u. Ružeková, p.u. Sedláčková, p. Škodák, p. Škodáková, p. Šuba, p. Šubová, p. Tököly, p.u. Trvalcová, p. Zelenáková, p. Zeman, p. Zemanová, p. Zub, p. Zubová

Pridaj komentár