Kategórie
Články

Oznam o zmene výšky poplatkov

Vážení rodičia,

v zmysle VZN č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020 o určení výšky príspevku za materskú školu sa poplatky za materskú školu počnúc mesiacom január 2021 menia na 40€/mesiac za každé dieťa bez ohľadu na trvalý pobyt, ktoré navštevuje materskú školu okrem detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Prosíme vás, aby ste si túto zmenenú výšku platby nastavili už za mesiac január 2021.