Kategórie
Články

OZNAM

Vážení rodičia,od 1.2.2021 dochádza k zmene v prevádzke materských škôl v súvislosti s mimoriadnym prerušením vyučovania bude v prevádzke MŠ Bzovícka len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti obochzákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. V prípade záujmu o materskú školu oznámte túto skutočnosť riaditeľke mailom mssevcenkova35@gmail.com do 27.1.2021 do 14:00 hod.Naďalej pozorne sledujte informácie. O všetkých zmenách vás budeme informovať.