Kategórie
Materská škola

Rozšírenie kapacít materskej školy od 15. júna 2020

Oznam k rozšíreniu kapacít materskej školy

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR sa pristupuje k rozšíreniu kapacít materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka od 15. júna 2020

 

  •  podľa personálnych a kapacitných možností materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka Žiadame zákonných zástupcov detí, aby oznámili riaditeľke materskej školy na e-mail do 11. júna 2020 do 14:00 hod záujem o návštevu materskej školy.

Prevádzka materskej školy bude spĺňať všetky usmernenia a nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

 

Pridaj komentár