Kategórie
Články

Otvorenie MŠ 8.2.2021

Vážení rodičia,

dovoľujeme si vás osloviť v súvislosti s pripravovaným otvorením materskej školy v prípade priaznivej epidemiologickej situácie od 8.2.2021 za prísnych epidemiologických opatrení ako je zákaz vstupu do budovy rodičov detí, aby sme zabránili kumulovaniu sa osôb v malých priestoroch šatní. Potrebné je vyplniť čestné vyhlásenie rodiča o negatívnom výsledku testu alebo potvrdenie o prekonaní choroby – Tlačivo MŠ SR. Prevádzka MŠ je plánovaná od 6:30-16:30 hod. a v prípade, že ju zriaďovateľ obnoví, o čom vás budeme informovať, vás prosím o prejavenie záujmu nástupu vášho dieťaťa do MŠ mailom triednym učiteľkám (mail na triedne učiteľky: http://www.mssevcenkova.sk/rozdelenie-tried-2020-2021//) najneskôr do 5.2.2021 do 7:30 hod.
Verím, že spoločnými silami a s dávkou tolerancie všetko spolu bezpečne zvládneme.